AŞERE-i MÜBEŞŞERE

Ekim 16, 2008

Aşere-İ Mübeşşere

[ El-Mübeşşirûn bi’l-Cenneh ]

 – cennete girecekleri Allah tarafından vaat edilmiş on kişi –

 

bullet

www.silsile.tr.gg  

Rasulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa’d İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu’l-Cerrah cennetliktir.” (Ravi der ki: Zeyd) onuncu da sükut etti. Dinleyenler: “Onuncu kim?” diye sordular. (Bu taleb üzerine): “Said İbnu Zeyd!” dedi. Yani bu, kendisi idi. Zeyd sonra ilave etti: “Allah’a yemin ederim. Onlardan birinin Resulullah (sa} ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunuvermesi, sizden birinin ömür boyu çalışmasından daha hayırlıdır, hatta ömrü, Hz. Nuh aleyhisselam’ın ömrü kadar uzun olsa bile.”

Ravi (r.a.): Said İbnu Zeyd

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 9, (4648, 4649, 4650)

Muhaddislere göre aşere-i mübeşşere ile ilgili hadisler, senetleri zayıf olduğu için ümmet içerisinde ittifakla kabul görmemiştir.

bullet

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE 

aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 1.Hz. Ebu Bekir
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 2.Hz. Ömer bin Hattab
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 3.Hz. Osman bin Affan
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 4.Hz. Ali Bin Ebu Talib

aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 5.Talha bin Ubeydullah
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 6.Zübeyr bin Avvam
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 7.Sa’d bin Ebi Vakkâs
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 8.Abdurrahman bin Avf
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
aşere-i mübeşşere kimdir, cennete girecek on kişi, cenneti hak eden on kişi, cennet için 10 kişi 10.Said bin Zeyd

 YERYÜZÜNÜN İLK MÜSLÜMANLARI

Reklamlar